Potekajo vzdrzevalna dela, cez par minut bomo nazaj.